SmartMEDIX® - Health Information System

SmartMEDIX® je modulární informační systém pro zařízení v zdravotnické či sociální sféře. SmartMEDIX® nachází uplatnění v ambulancích, poliklinikách, specializovaných zařízeních, sociálních ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, v oblasti prenatálního screeningu případně v zařízeních s integrovanou laboratoří.

SmartMEDIX® zahrnuje všechny běžné funkcionality zdravotnického systému jako vedení zdravotnické dokumentace, vystavování žádanek, receptů, posudků, hotovostních plateb, vykazování péče na zdravotní pojišťovny, objednávání apod. SmartMEDIX® navíc disponuje pokročilými funkcemi pro pořizování dokumentace prostřednictvím uživatelsky nebo dodavatelsky připravených formulářů.

Při vývoji systému byl kladen maximální důraz na účelnost, intuitivnost, přehlednost a optimalizaci množství zobrazovaných informací a ovládacích prvků pro jednotlivé uživatele dle zaměření a pracovního zařazení.

Dosavadní uživatelé systému SmartMEDIX všech věkových kategorií a různých úrovní praxe při práci s podobnými systémy potvrzují, že jim práce se systémem od počátku nečinila potíže.

Proč?

Děláme věci jinak, proč ne?

Klíčové vlastnosti systému

Systém podporuje databázové platformy Firebird (zdarma) na MS Windows i Linux a Microsoft SQL Server (do 10GB zdarma)

Převod databáze z jiných ambulantních systémů

Systémové požadavky

SmartMEDIX je vybudován na architektuře Client/Server umožňující práci mnoha uživatelů nad jednou databází. Pro běh SmartMEDIXu není mimo databáze vyžadována instalace doplňkových komponent. Databáze může běžet na samostatném serveru nebo na jedné ze stanic. Operačním systémem serveru může být Windows Vista/7/Server případně Linux (pro Firebird).

Hardware

PC s procesorem minimálně 2GHz a pamětí 1GB, prostředí s rozlišením 1280x800 (minimálně 1024x768), lépe však více (prostředí je optimalizováno pro současné širokoúhlé panely), síťová konektivita na databázový server.

Software

Aktualizovaný operační systém (Windows Vista/7/8/Server a novější), nainstalovaná antivirová ochrana, funkční ochrana před útoky z internetu (firewall).

Instalace

Instalace SmartMEDIXu probíhá prostřednictvím průvodce v několika typických krocích a je uživatelsky i časově velmi nenáročná.

Aktualizace

Aktualizace systému je možná on-line s automatickou propagací na všechny stanice, kde je SmartMEDIX instalován. Systém rovněž on-line aktualizuje číselníky.

Internet

Vzhledem k aktualizacím systému, možnosti vzdálené pomoci a velmi účinnému zabezpečení současných PC před útoky z internetu je velmi účelné mít systém napojen na internet.