News

Verze 4.0.0.29

Ambulance

 • Přidán očkovací plán pro Vacteta a Gardasil 9
 • Ambulance/Přehledy/Specializovaná vyštětření - nový filtr stav [neg.|poz.|Neurčeno]. Stav neurčeno indikuje položky pro vyhodnocení či zpracování

Informační systém SmartMEDIX®

 • Tlačítko v přehledech je nově dostupné i bez změny ve filtru. Změnu ve filtru indikuje podtržení titulku tlačítka

  Dosud bylo tlačítko v přehledech dostupné pouze po změně filtru (přenačtení dat bylo možné jen na F5/Refresh). Je pravdou, že je účelné mít možnost načíst data kdykoli - uživatel změní data na jiném formuláři, jiný uživatel změní data atp. Nově je talčítko nedostupné pouze po dobu vykonávání dotazu.

 • Upraveno doplňování data při částečném zadání den.měsíc

  Nová úprava zajišťuje, že pokud je zadávaný den.měsíc blíže k současnosti, doplní se bližší termín vzhledem k aktuálnímu datu. Pokud 10.1.2018 zadám 6.12. nebo 0612 , doplní se 6.12.2017. Obecně se od 1.6. doplňuje jen aktuální rok, do se 1.6. zkoumá, co je blíž, jestli dané datum minulého roku nebo aktuální datum daného roku.

Pojišťovna

 • Vyžádaná páče a Foniatrický doklad - možnost nastavení výchozího požadujícího IČP (Panel na dokladu/Nastavení)
 • Těhotenské balíčky indikace minimálního naplnění (zelená) a maximálního (červená) v InfoPanelu

Subjekty

 • Kartotéka nové právo Archiv ve významu vidět archiv

Ambulance

 • eRecept - úpravy

  - Recept - do bočního panelu přidán nový parametr "Ctrl+P (odeslání eReceptu)" , ve výchozím stavu neaktivní. Když se tento parametr aktivuje, tak klávesou Ctrl+P se bude odesílat eRecept.

  - eRecept - nové tiskové sestavy:

  eRecept - průvodka (hromadně na A4)

  eRecept - zjednodušená průvodka (hromadně na A4)

  - eRecept - umožnění přihlášenému lékaři odesílat do CÚeR lékové položky, které vytvořila sestra, která nemá nastaveny certifikáty. Takové položky změní podepisujícího na aktuálního uživatele a jménem aktuálního lékaře se odešlou do úložiště eReceptů.

  - eRecept - parametr "U cizinců nebo samoplátců povolit odesílat číslo pojištěnce a kód pojišťovny" bude ve výchozím stavu nezaháčkován (opačně než doteď).

  - eRecept - v případě, že poskytovatel zdravotních služeb nemá IČP, tak se do povinného parametru IČP vloží hodnota "00000000".

  - Přehled receptů - hromadné vytváření eReceptů z připravených lékových položek se bude spouštět pomocí 2 tlačítek: "eRecept Podepisující" (dosavadní způsob - původní tlačítko "eRecept") a nové tlačítko "eRecept Přihlášený".

  - Recept - dialog upozornění na indikační omezení lze potvrdit klávesou Enter.

 • eRecept - shrnutí možností vystavení

  Odeslání eReceptu vyžaduje dostupnost certifikátu. V tuto chvíli může být certifikát naimportovaný v systému nebo na externím prostředku (token nebo čipová karta). Možnosti vystavení eReceptu:

  1. Vystavení a odeslání eReceptu lékařem;
  2. Vystavení eReceptu sestrou = příprava záznamu, vlastní validace a odeslání eReceptu lékařem z karty pacienta;
  3. Hromadné vystavení eReceptů sestrou = příprava záznamů, vlastní validace a odeslání eReceptů lékařem z přehledu receptů (Ambulance/Přehledy/Recepty). Pokud v zařízení pracuje více lékařů a sestra pracuje pod lékařem jako podepisujícím, může lékař v přehledu vyfiltrovat jen své záznamy k validaci a odeslání.
  4. Sestra pracuje buď pod identitou lékaře nebo má lékaře jako podepisujícího (na základě příslušných oprávnění) a vystavuje eRecepty jako lékař.
   Tato možnost nevyhovuje normě eIDAS (certifikát na externím prostředku) platné od září 2018 a od tohoto termínu patrně nebude dostupná.

 • Dekurs - Panel přítomného stavu - v bočním panelu je nový parametr "Předešlý přítomný stav"

  Když bude parametr "Předešlý přítomný stav" neaktivní, tak v panelu přítoného stavu se bude zobrazovat jen přítomný stav z aktuálního dne.

  Ve výchozím stavu je parametr aktivní (dosavadní funkcionalita).

Informační systém SmartMEDIX®

 • Identita/podepisující - popis využití a shrnutí funkčnosti

  • Každý deníkový záznam (recept, dekurs, účet apod.) nese dvě vazby na personál:
   a) ZADAL - kdo záznam skutečně vytvořil na základě identity;
   b) PODPIS - kdo záznam podepsal. Pokud není změněn podepisující, platí PODPIS = ZADAL.
  • IDENTITA - znamená možnost přepínat svou identitu mezi více pracovišti (lékař má více odborností nebo je zařazen na více pracovištích). Za vymezených podmínek lze pracovat pod více cizími identitami a použít tak identitu pro rychlé přehlášení.
  • PODEPISUJÍCÍ - znamená možnost práce v zastoupení za podepisovaného. Pokud je po přihlášení podepisující změněn, např. sestra na lékaře, nese pak nově pořízený záznam příznak sestry i lékaře. V přehledech je sestra ve sloupci Zadal a lékař ve sloupci Podpis. Tuto vlastnost lze s výhodou použít např. u hromadného vystavení dokumentů - sestra dokumenty nachystá a podepíše lékařem, lékař v přehledu nalezne jím podepsané dokumenty, které zvaliduje a finalizuje.
  • Identitu/popepisujícího lze změnit klikem na zkratku uživatele v menu nebo v Program - Identita/podepisující.
  • Podepisující uživatel je indikován zkratkou liště hlavního menu (pokud je používáno nové menu) a dále v záhlaví programu spolu s dalšími informacemi. Indikace podepisujícího v menu může být podbarvena, pokud má podepisovaný uživatel nastavenou barvu buď v personálu nebo na příslušné pozici organizační struktury.
  • Oprávnění k podpisu lze nastavit v Konfigurace/Zařízení - uživatel (vybrán lékař) záložka Identita/podepisující ve významu tyto sestry mohou podepisovat daného lékaře. Oprávnění lze kdykoli odebrat.
  • Změnit podepisujícího lze:
   a) v průběhu práce vyvoláním dialogu Identita/Podepisující a výběrem příslušného záznamu podepisujícího;
   b) pokud je vyžadováno přednastavení podepisujícího rovnou při přihlášení, lze toto nastavit u sestry v Konfigurace/Zařízení - uživatel pole Podepisující (vhodné nastavit, pokud sestra pracuje pod jedním lékařem);
   c) pokud je vyžadován dotaz na podepisujícího po přihlášení, lze nastavit v Konfigurace/Uživatel - Prostředí zatržítko "Zobrazit dotaz na identitu/podepisujícího po spuštění". Nastavení dialogu je výhodné, pokud sestra pracuje pod více lékaři v rámci zamezení opomenutí.
  • Pokud si uživatel přeje přepínat pouze podepisujícího, je horní část dialogu s výběrem identity nadbytečná. Pro tento případ lze tabulku identita sbalit klikem do záhlaví. Formulář si toto nastavení pamatuje a při příštím otevření je horní tabulka sbalená a fokus je nastaven v dolní tabulce Podepisující.

Konfigurace

 • Přidána podpora externího programu TopCon

Pojišťovna

 • Těhotenské balíčky - určení počátku trimestru z hlediska vykazování na základě signálního výkonu

Subjekty

 • Identifikace - adresa rozšířena o krátký dodatek (patro, zvonek atp.)

  Bližší informace k adrese se občas vyskutuje u ulice. To je však na závadu pro eRecept - CÚER recept odmítne. Pro tyto případy lze doplňující informaci k adrese zadat do pole Dodatek.

Ambulance

 • eRecept - optimalizace komunikace s Centrálním úložištěm eReceptů (CÚeR)
 • eRecept - možnost nastavení výchozího důvodu vystavení papírového receptu

  Platnost od 1.1.2018.

  Nastavení lze provést v konfigurace/Aplikace/Ambulance. Nastavení je výhodné úsporou kliku, pokud převažuje jeden důvod.

  Důvod se tiskne v dolní části receptu.

 • Neschopenka uchazeče o zaměstnání - nové tiskové sestavy s bílým pozadím a pro duplex

  Nové tiskové sestavy:

  - Neschopenka uchazeče o zaměstnání (A4)

  - Neschopenka uchazeče o zaměstnání (A4 duplex)

  - Neschopenka uchazeče o zaměstnání (bílé pozadí)

  - Neschopenka uchazeče o zaměstnání (bílé pozadí A4)

  - Neschopenka uchazeče o zaměstnání (bílé pozadí A4 duplex)

  - Potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání (A4)

  - Potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání (A4 duplex)

  - Potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání (bílé pozadí)

  - Potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání (bílé pozadí A4)

  - Potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání (bílé pozadí A4 duplex)

Informační systém SmartMEDIX®

 • Možnost zobrazit dialog Identita/podepisující po přihlášení

  Zobrazení dialogu Identita/Podepisující je výhodné v situaci, kdy sestra pracuje pod více lékaři a přeje si na počátku vybrat správného podepisujícího.

  Pokud sestra pracuje pouze pod jedním lékařem, je výhodné nastavit podepisujícího v konfiguraci organizační struktury a toto nastavení se použije po spuštění.

  Funkci lze aktivovat v Konfigurace/Uživatel/Prostředí: zatržítko Zobrazit dotaz na identitu/podepisujícího po spuštění.

 • Zrušení vystavování receptů Ošetřujícím lékařem, pokud je nastaven v rámci pracoviště

  Zařízení typu LDN používala při vystavení receptu identitu lékaře s rolí Ošetřující lékař. Tato věc byla s ohledem na eRecept zrušena, protože byla v kolizi s výběrem identity/podepisujícího. Pro zachování původního způsobu práce je potřeba nastavit personálu jako podepisujícího původního ošetřujícího lékaře nebo náležitě přepnout Identitu/podepisujícího.

  Volba ošetřující lékař nadále ovlivňuje vystavování poukazů - požaduje ošetřující lékař.

 • Změna podepisujícího nese zároveň změnu účetní jednotky

  Pokud je sestra přihlášena pod pracovištěm s výchozím IČP/odborností, pak změnou podepisujícího na sebe bere IČP a odbornost podepisovaného lékaře.

Finance

 • Souhrn za sazby DPH v Finance/Přehledy/Výnosy záložka souhrn volba Přehled dle sazeb DPH

Pojišťovna

 • InfoPanel pojišťovny zobrazuje počet vykázání daného výkonu v nedávném období

  Příklad zobrazení je: Výkon 09532 7x/12měs Indikace sleduje posledních maximálně 12 vykázání za dobu nejdéle 12 posledních měsíců (pokud vykázání > 1). Na titulek při najetí myši (hint) lze zobrazit konkrétní dny vykázání.

Ambulance

 • eRecept - aktualizace Rozhraní IS eRecept verze 201704A update5 - 1.3.0.Final

  Implementace ztotožňování pacientů vůči Registru obyvatel (ROB).

 • Podpora worklistu pro xVision
 • Možnost úpravy stylu dekursu
 • Rozšíření těhotenského dekursu
 • Přehled receptů - nová záložka "Připravené"

  V tabulce budou zobrazeny ještě nevytištěné a ještě neodeslané lékové položky do Centrálního úložiště eReceptů (CÚeR).

  Připravené položky lze tlačítkem "eRecept" hromadně odeslat do Centrálního úložiště eReceptů (CÚeR). Tlačítkem "Recept" lze položky hromadně vytisknout.

 • Recepty přehled dodána možnost filtrování za podepisujícího

  Každý záznam recept nevyjímaje má svého původce - atribut Zadal. Některé entity mají atribut Podepsal. Například sestra může změnit podepisujícího a vystavit recept s podpisem lékaře (analogie s razítkem a podpisem v zastoupení). Takto pořízené záznamy lze filtrovat v přehledu Recepty na základě filtru Podepsal v záhlaví formuláře.

 • Infopanel - Ambulance - nový panel "Recepty" (ve výchozím stavu je skrytý)
 • Neschopenky - přidána nový typ neschopenky pro uchazeče o zaměstnání pro Úřad práce
 • Neschopenky - nový poukaz pro evidenci potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání v ZZ(ÚP)
 • Hlavička dekursu (v historii) doplněna o součet bodů a plateb za daný den

Informační systém SmartMEDIX®

 • Nová verze sady komponent pro elektronickou komunikaci a práci s dokumenty
 • Podpora archivačního PDF ve formátu PAdES BES s časovým razítkem pro dlouhodobou archivaci dokumentů
 • Podpora kvalifikovaných časových razítek I.CA
 • Podpora kvalifikovaných časových razítek PostSignum CA se zvýhodněnou cenovou politikou
 • Aktualizován modul pro vzdálenou pomoc - TeamViewer 13
 • Tiskový dialog: přepracován export do formátu XLS a přidán nový export do formátu XLSX
 • Nový font Segoe - kontrastní a čitelné písmo (lze vyzkoušet v Konfigurace/Zobrazení)
 • Rozšíření konceptu identita/podepisující

  SmartMEDIX rozlišuje dva koncepty pro přehlašování či práci v zastoupení:

  1) IDENTITA - znamená možnost přepínat svou identitu mezi více pracovišti (lékař má více odborností nebo je zařazen na více pracovištích). Za vymezených podmínek lze pracovat pod více cizími identitami a použít tak identitu pro rychlé přehlášení.

  2) PODEPISUJÍCÍ - znamená možnost práce v zastoupení. Pokud je po přihlášení podepisující změněn, např. sestra na lékaře, nese pak nově pořízený záznam příznak sestry i lékaře. V přehledech je pak sestra ve sloupci Zadal a lékař ve sloupci Podpis. Tuto vlastnost lze s výhodou použít např. u hromadného vystavení dokumentů - sestra dokumenty nachystá a podepíše lékařem, lékař v přehledu nalezne jím podepsané dokumenty, které zvaliduje a finalizuje.

  Dosud bylo možno k uživateli nastavit jednoho podepisujícího. Tato možnost zůstává, existuje nová možnost nadefinovat podepisujících více např. pro případ jedna sestra pracuje pro více lékařů.

  Konfiguraci identity/podepisujícího lze provést v Konfigurace/zařízení u příslušného lékaře (ve významu kdo může podepisovat lékaře) - záložka Oprávnění k identitě/podpisu.

 • Indikace přihlášeného/identity/podepisujícího v levém horním rohu aplikace

  V levém horním rohu je indikován uživatel, který podepisuje dokumenty (prakticky jakým vládne podpisem/tazítkem). Je to ve výchozím stavu přihlášený uživatel nebo uživatel změněný na základě Podepisující/Identita. Pokud má uživatel nastavenou barvu (buď v orgranizační struktuře na příslušném místě nebo v personálu), zobrazí se údaj s podbarvením. Barva pomáhá rozlišit více odborností jednoho lékaře nebo podepisujícího při práci v zastoupení. Prakticky je výhodné zadat barvu lékařům sestry ponechat bez. Sestra pak vidí, kterého lékaře podepisuje. Indikace podpisu

Konfigurace

 • Vzorový profil pracovníka na pracovišti

  Při přiřazení nového pracovníka na pracoviště se automaticky nakopíruje tento vzorový profil pracovníkovi.

Finance

 • Provize firmám z vystavených dokladů na základě kategorií sortimentu

  V konfigurace/Aplikace/Finance lze nastavit režim práce s provizemi. Na stejném formuláři níže lze jednotlivým kategoriím sortimentu nastavit výši provize.

  Při vystavení dokladu lze zadat firmu oprávněnou pro výplatu provize. Výše provizí je dostupná jednotlivě i souhrnně za firmy v Finance/Přehledy/Provize.

  Zatím je výše provize dané kategorie fixní. V budoucnu se počítá s možností stanovi výši provize individuálně pro jednotlivé firmy.

Laboratorní výsledky

 • Rozšíření možností filtru laboratorních výsledků

Obrazová dokumentace

 • Zrychlení načítání obrázků do obrazové dokumentace

Pojišťovna

 • Úpravy těhotenských balíčků

  1) Indikace aktuálního trimestru

  2) Balíček daného trimestru začíná povinným/signálním kódem

  3) Upozornění, pokud uživatel přeskočí vykázání povinného/signálního výkonu

 • Smluvní výkon může mít specifickou cenu v Kč (bez nutnosti změnového výkonu)

  Vykazování například operačních či zákrokových výkonů může být velmi variabilní (výkon XXXXX má smluvní hodnotu A u VZP a B u jiné pojišťovny a částka musí jít do faktury bez ohledu na počet bodů za výkon z číselníku a hodnotu bodu)..

  Specifické vykazování lze nastavit buď jako doposud změnovým výkonem (pro danou pojišťovnu cena dána počtem bodů x hodnota bodů 1) nebo lze cenu přímo zadat v pojmenovaném profilu u daného výkonu.

  Lze nastavit u profilu v Pojišťovna/Smlouvy - Profily výkonů.

 • Interní výkon

  Interní výkon lze nastavit profilech (Pojišťovna/Smlouvy-Profily). Interní výkon je určen pro vnitřní potřebu a při vykázání se tento výkon archivuje (nejde do dávky).

 • Sdružené výkony - lze definovat pořadí vykázání výkonů
 • Kombinace výkonů - nové pravidlo Vykázat současně

  Ke stávajícím negativně formulovaným pravidlům Následnost vyloučena a Současně vyloučeno přibylo nové pozitivní pravidlo Vyžadováno současně (výkon1+položka z množiny).

  Lze definovat výkon, ke kterému je nutno vykázat některý z výkonů definované množiny. Např. použití mikroskopu A s odběrem vzorku B nebo jiným výkonem C, D, E...

  Pravidlo lze definovat v Pojišťovna/Výkony - Kombinace výkonů. Pravidlo se kontroluje při uzavření dokladu nebo při dávkách.

 • Indikace "Pacient nemá zdravotní pojištění" v kartě pokud je uživatel přihlášen pod IČP
 • Denní souhrn - zobrazení seznamu výkonů a řádkových diagnóz ve dni s možností filtrování

  V denním souhrnu lze analyzovat vykázání navazujících výkonů spolu s diagnózami, např. je výkon A nebo B a není k tomuto C nebo výkon D a nemá správnou diagnózu.

  Dále je možné na záložce účetní jednotky dogenerovat výkon k danému zobrazení.

 • Přehled dokladů v pojišťovně nově zobrazuje náhled vykázaných výkonů v řádku
 • Náklady na péči - lze nastavit sloupce, které tvoří celkový součet (napr. pouze výkony a ZUM/ZULP)
 • Pojišťovna/Přehledy/Výkony rozšíření záložky souhrn

  1) souhrn doplněn o souhrn za pracoviště a účetní jednotky

  2) identifikátor rozdělen na dvě pole, např. u pacienta jméno a číslo pojištěnce

 • Limit v infopanelu pojišťovny - zobrazení PURO a počtu unicitních pojištěnců k referenčnímu období

  Pro zobrazení limitu je nutno nadefinovat segment péče z jednoho či více IČP, za které má být limit sledován (klik na Limit v infopanelu). Pro jednotlivé roky a pojišťovny lze zadat/vyčíslit limit péče ve vztahu k aktuálnímu období.

  Zobrazení PURO je orientačně vyčísleno v bodech a nezahrnuje ZUP/ZULP.

 • Vyúčtování dávek - Export - Automat - možnost faktury (ve formátu PDF) odeslat e-mailem

Subjekty

 • Správa hovorů recepce
 • Identifikace/Akce... lze sloučit všechny výskyty čísla pojištěnce na aktuální záznam pacienta

Nástroje

 • eDokumenty - tlačítko "Uložit" pro hromadné ukládání (export) eDokumentů z repozitoře do souborů

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • NRAR

  Export NRAR závěru již ukládá formálně správné XML dávky, kontrola na obsahové chyby dle kontrolních kódu implementujeme.

  V Konfigurace/Zařízení je nutné u zařízení doplnit všechny požadované údaje pro modul IVF.

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - nové sloupce Tabulka - ID, pro počítání zádání v souhrnech

  - možnost editovat vlastnostni vložených sloupců přes formulář

  - možnost definovat formát výstupních dat

  - možnost měnit výpis datumových sloupců v souhrnech

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - zvýšen uživatelský komfort u výběru sloupců

  - přidána možnost převzít definici sloupce z jiného přehledu během definice současného

  - opraveno vykreslování odchylek od průměru

 • Drobné úpravy

  Punkce - u oocytů dárkyně jsou přímo zobrazeny příjemkyně oocytů (v závislosti na právo VidětDárkyně přihlášeného uživatele)

  Punkce - informace a stavy oocytů lze upravovat či zobrazovat dvojitým kliknutím myší

  Fertilizace - sekce v oocytech zobrazují počty

  Fertilizace - je možné rozpojovat přidělené oocyty od dárkyň

  Fertilizace - označení názvu skupiny se již nezapočítává do počtu označených řádků

  Vývoj - barevnou ikonkou se značí, zda oocyt nebo spermie byli v kryoskladu před vytvořením embrya (embryo je z rozmraženého materiálu)

  Kryo - oprava vymazání slámky

  Úpravy v importu historických dat

  Embryo - Biopsie - upravena logika pro automatické uložení nového záznamu i bez úpravy

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - možnost tvořit souhrny

  - Změněn sloupec Případ - IVF Typ případu tak, aby jej bylo možné používat v souhrnech (nově ale nereflektuje kombinované případy a vrací jen jeden výsledek v pořadí Dárkyně, Příjemkyně a Vlastní IVF)

  - Opraven sloupec Gravidita - gravidní tak, aby vracel výsledek ANO, NE a NIC, pokud nebyl výsledek zadán.

  - Dodán sloupec Gravidita - gravidita zadána, který obsahuje logiku původního sloupce Gravidita - gravidní - tedy zda byla gravidita zadána, či nikoli

 • Drobné úpravy

  - denní přehled punkce nereflektoval přidělení dosud zamražených oocytů

  - tisk výsledků ultrazvuků do tisku Cykly - Zpráva

  - opraveno zobrazení piktogramů pro kódy zapsané v jiné velikosti písmen (2pn - 2PN)

  - úpravy v importu historických dat

  - oocyty (a embrya) se i v kryoprotokolu nově řídí pravidly pro odlišení zamraženého embrya a oocytu (tedy čas vzniku)

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - nové sloupce: věk a věk v době případu, pořadí cyklu pacientky, transfer - provedení, seznam kryo slámek

  - nová tabulka Kultivace - souhrn základních informací o provedené kultivaci

  - barevné rozlišení použitých sloupců a opravy funkcí

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - přidána možnost tvořit uživatelské funkce nad výsledky staženými z databáze

  - přidáno pole Gravidita - gravidní jako test na jednu z možností: Biochemická, FHB a Klinická.

  - přidáno filtrování na Ano/Ne sloupcích

  - filtr jednotlivých sloupců se přenáší mezi přehledy i zavření formuláře

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - možnost vybírat uložené přehledy přes tlačítkový seznam

  - možnost schovat sloupce - užitečné pro filtrování a schování za sloupec bez zobrazení jeho dat

  - rozšíření funkcí pro přenos uložených přehledů (uložení do souboru)

  - úprava zobrazení rozdílů od průměrů

  - úprava zobrazení sloupců

  - nové pole Případ - aktivní pro možnost načítat právě dnes aktivní případy

 • Denní přehled punkce

  - opravy zobrazení oocytů v punkci

  - možnost spárovat i zamražený oocyt

  - u příjemkyň se zobrazují všechny převzaté oocyty

  - ve fertilizaci je možné spárovat volně darované oocyty (volně darované jsou ty, které se přenášejí jen na základě propojení dárkyň)

 • Drobné úpravy

  - Inseminace rozšířena o údaje Sestra a Svědek, včetně úpravy tiskové sestavy Závěrečná zpráva pro Inseminaci

  - Oprava načítání položek v závěru

  - Zrychleno otevírání případu, obzvlášť vhodné ve spojení s Universální přehled, který umožňuje otevírat přímo karty IVF případu

  - Oprava závěrečných tisků při tisku spermiogramů

Ambulance

 • Přítomný stav - nové tlačítko "ABI" - Výpočet kotníkového indexu (ABI = Ankle Brachial Index)
 • Percentily - tlačítko "Růstový potenciál"-Předpověď tělesné výšky v dospělosti podle výšky rodičů

Informační systém SmartMEDIX®

 • Synchronizace s Google kalendářem - oprava přenosu smazaných a obnovených událostí.

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - možnost aktivovat filtrování na vybraných sloupcích

  - možnost aktivovat kontrolu vyplnění (NOT NULL) na vybraných sloupcích

  - přidán výpočet mediánu

  - statistiku lze nyní lépe kontrolovat (lze určit řádky pro její výpočet) a prohlížet (je neustále vidět)

 • Drobné úpravy

  - přehled cyklů - sloupec # přejmenován na ČísloCyklu

  - případ - možnost řadit za datum

  - zarovnání výběrníků tak, aby text vždy začínal ve výběrníku

  - poznámka v registru dárkyň

  - upraven import historických dat

  - navrácení zámrazu obnoví stav embrya na zamraženo

  - změna podbarvení NRAR údajů v cyklu

  - v transferu je správně vyhodnoceno rozmrazené embryo a lze jej přímo transferovat

  - z vývoje je možné embrya i vyřazovat

 • Kontrola na nový případ

  Přes menu Konfigurace - Aplikace - Asistovaná reprodukce - Případ lze aktivovat kontrolu před vytvořením nového případu.

  Kontrola je pouze informativní a nový případ lze založit i bez narovnání starých případů.

  Do kontroly jsou zařazeny: zapsání gravidity u starých transferů nebo inseminací, ukončení cyklů zadáním dosaženého cíle a ukončení případů.

 • Experimentální universální přehled

  - zobrazení ve stromové stuktuře se statistikou (Počet zadání, Suma, Průměr, Nejmenší a Největší hodnota)

  - možnost aktivovat jako zdroj pacienta

  - dvojklik (enter) nad buňkou otevírá příslušnou datovou oblast

  - možnost přejmenovat si libovolný sloupec v rámci přehledu

  - opraveno vyhledávání v seznamu sloupců

  - po otevření je zobrazen poslední přehled

  - možnost vytvářet seznamy pacientů

  - úpravy uložených přehledů se řídí přístupovými právy

  - ve statistice je možné zvýraznit rozdíl od průměru (volba je na Panelu)

Pojišťovna

 • Oprava přebírání diagnóz ze sdružených výkonů či specializovaných vyšetření.
 • Úplné diagnózy - nová kontrola při uzavírání dokladu na neúplné dg. převzatých z minulých období.
 • Těhotenské balíčky - indikace naplnění textem "balíček naplněn (3)".

Ambulance

 • Nový parametr "Konfigurace - Aplikace - Ambulance - Medikace/Recepty - eRecept-do názvu souboru PDF bude doplněno jméno pacienta" (ve výchozím stavu vypnuto)
 • Audiogram - nová tisková sestava "Audiogram - pravé a levé ucho samostatně".
 • Percentily - nové tlačítko "Přepsat" pro přepis dnešních hodnot percentilů do dekursu.

Informační systém SmartMEDIX®

 • Výběr podepisujícího - nová funkce Pracoviště podepisujícího

  Pokud je sestra ve struktuře na více pracovištích, pak je volba "Pracoviště z podepisujícího" velmi účelná - změnu podepisujícího i identity lze provést jedním výběrem/klikem v dolní tabulce.

  Rekapitulace voleb na formuláři Identita/podepisující:

  Shoda pracoviště = filtr podepisujících.

  Pracoviště z podepisujícího = dohledání uživatele v identitě na základě podepisujícího.

  Volby se vzálemně vylučují.

Pojišťovna

 • Preferovaný výkon - určitý klinický výkon lze nastavit jako preferovaný

  Preferovaný výkon lze nastavit v Pojišťovna/Výkony/Zařazení. Pokud lékař vykáže nepreferovaný klinický výkon a je za daných podmínek možno vykázat lépe bonifikovaný preferovaný výkon, program při zavření dokladu zobrazí upozornění. Aby upozornění fungovalo, musí být preferovaný výkon zobrazen v InfoPanelu.

 • Doklad/frekventované - lze rozlišit zdroj pro frekventované položky na panelu z podepisujícího (výchozí) nebo přihlášeného

Subjekty

 • Karta - Identifikace - Detaily - háček "Zasílat SMS" bude povolen měnit jen uživateli, který bude mít aktivní nové právo číslo 4-ZaslSMS

 • Ruční odesílání SMS a e-mailů - v případě marketingového rozesílání se bude odesílat jen pacientům, kteří dali souhlas

,