News

Verze 3.11.0.3

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - rozšířen o sloupec: Punkce - počet příjemkyň

  - zavedena možnost vkládat další vlastní pole z vybraných tabulek

Ambulance

 • Recept - aktualizace Rozhraní IS eRecept na verzi 201704A update3 - 1.1.0.Final

 • Nový poukaz "Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství" (ČSSZ 89 626 7)

 • Volba "Ambulance-Přehledy-eDokumenty" byla přesunuta do volby "Nástroje-Přehledy-eDokumenty"

  Volba "Ambulance-Přehledy-eDokumenty" byla přesunuta do do volby "Nástroje-Přehledy-eDokumenty", do záložky "Záznamy".

  Původní umístění volby "Ambulance-Přehledy-eDokumenty" bylo zrušeno.

 • eRecept-nové pole pro zadání čísla žádanky přidělené zdrav.poj. při jejím schválení revizním lékařem

 • Warfarinizace - úpravy:

  - Nové sloupce "APTT" a "APTT datum", ve výchozím stavu jsou sloupce skryté. Do nové položky se tyto údaje automaticky naplní z laboratoře.

  - Nové tlačítko "01443" - vykáže výkon 01443. Tlačítko je "přepínač" - další kliknutí odstraní vykázaný výkon z ambulantního dokladu.

 • Dekurs - možnost sbalit / rozbalit jednotlivé dekursy v historii dvojklikem myší

 • Percentily - zobrazení podrobného popisku nad vybranou hodnotou v grafu pacienta a nad perc.křivkami

Konfigurace

 • Konfigurace / Zařízení - pracoviště: personál lze zrychleně přiřazovat z pracovního panelu vpravo

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Nový experimentální universální přehled

  Experimentální universální přehled naleznete přes menu IVF - Přehledy.

  Jde o verzi určenou pro testování takového přístupu.

 • Registr dádrců dostal záložky dělící dárce mezi Aktivní, Potencionální a Vyřazené.

 • Import dat

  - přes nastavení je možné aktivovat agresivní návrat importovaných dat

 • Párování příjemkyň

  - v nápovědě se zobrazuje i historie dárkyň příjemkyně

Laboratorní výsledky

 • Laboratorní výsledky pacienta - úprava vykreslování grafu

  Hodnoty se budou kreslit podrobně dle data a času (původně se hodnoty seskupovaly/kreslily jen za datum).

Pojišťovna

 • Program vyžaduje zadávání diagnóz v plném tvaru na nejvyšší počet míst dané dg.

  VZP od 1.9.2017 vyžaduje dg. v plném tvaru. Neuvedení správné dg. může mít za následek vrácení dokladu či dávky.

 • Vyžádaná péče - předvyplnění data vyžádání na konfiguraci

  Na panelu dokladu lze nastavit, zda se má převyplnit dnešní datum jako datum vyžádání.

 • Infopanel pojišťovny - zobrazeno datum posledního výkonu

 • Možnost zadat účetní jednotku pro specifický druh dokladu

  V konfiguraci účetních jednotek lze nastavit, jakou účetní jednotku (IČP) použít pro specifický druh dokladu. Například běžně lékař účtuje na ambulantním dokladu, pro vyžádanou péči nebo foniatrický poukaz je však automaticky potřeba použít jiné vlastní IČP.

 • Pojišťovna / Výkony - Sdružené - pomocí tlačítka na panelu lze importovat z Excelu

Subjekty

 • Závodní péče - možnost definice vlastních rizikových skupin.

 • Čekárna - přidáno pole zůstatek účtu jako informaci pro sestru či recepci při odchodu pacienta

  Pokud není nastaveno "Skrýt odbavené", je účelné vidět v seznamu pacientů čekárny zůstatsky účtu pro vystavení dokladu při odchodu pacienta.


,