News

Verze 4.2.3.028.02.2019

Ambulance

 • Dekurs - v pravém bočním panelu je nové zatržítko "Zobrazit texty horních tlačítek" (ve výchozím stavu aktivní)

  Zatržítko "Zobrazit texty horních tlačítek" dává možnost na velmi úzkých monitorech (např. monitor na výšku) zobrazit všechna tlačítka (s textem by se všechna tlačítka nevešla).

 • Neschopenka - Potvrzení o trvání DPN - nová tisková sestava "Potvrzení o trvání DPN nebo karantény (2x A5 na jednu A4 vedle sebe)"

  Vytiskne stranu 1 a stranu 2 (ve formátu A5) vedle sebe na jednu stranu A4.

 • Přehled výdejů z lékáren - nová záložka "Přehled položky" (zobrazí výdeje po lékových položkách v jedné tabulce)
 • ÚZIS Roční výkazy o činnosti poskytovatele ZS za rok 2018

  Pro rok 2018 byly zrušeny výkazy A (MZ) 1-01 pro tyto obory:

  - A004 diabetologie

  - A010 alergologie a klinická imunologie

  - A030 oftalmologie

  - A032 dermatovenerologie

  - A040 praktický lékař pro dospělé

 • Percentily - uživatel má možnost si v bočním panelu nastavil záložky (grafy), které chce skrýt nebo naopak zobrazit
 • eNeschopenka - nová tisková sestava "eNes: II. díl část A + B, III. díl - Průkaz PN a hlášení zaměstnavatele (duplex)"

  Sestava je ve formátu A4, na první straně je nahoře zobrazen II. díl část A. a pod ním je zobrazen III. díl, na druhé straně je nahoře je zobrazen II. díl část B.

Pojišťovna

 • Zprávy portálu - přidáno nové tlačítko "Smazat z programu", které smaže aktuální nebo označené zprávy z programu SmartMEDIX (na Portále ZP zprávy ponechá)

Subjekty

 • Kartotéka - pokud je pacient vyhledáván dle RČ/čísla pojištěnce a v kartotéce není, avšak je v archivu, program upozorní a nabídne otevření karty

Ambulance

 • Přehled výdejů v lékárnách - nový sloupec "LékyNaReceptu", zobrazí seznam názvů léků na receptu patřící k danému výdeji v lékárně
 • Přehled práce neschopných - nová tisková sestava "Přehled práce neschopných (bez dgn)"
 • Přítomný stav - nové tlačítko "Cockroft-Gault", které spočítá odhad clearance kreatininu dle Cockrofta a Gaulta.

Pojišťovna

 • VZP ČR opět zprovoznila již zrušenou B2B úlohu „Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci“, takže jsme funkci „Stav pojištění“ navrátili do původní podoby.

Obrazová dokumentace

 • Nová verze SmartMEDIX Foto pro Android i iOS

Subjekty

 • Karta pacienta má nově v nabídce Akce... položku archiv(vyřadit/zařadit). Dosud bylo možno archivovat karty pouze v kartotéce

Ambulance

 • Přehled receptů - nový filtr "Pojišťovna"
 • Byla inovována inkontinenční kalkulačka pro předpis pomůcek. Stupeň inkontinence přidán do anamnézy
 • Warfarinizace - možnost vykázat s výkonem 01443 diagnózu.
 • Přítomný stav - nové sloupce: "Hb" (hemoglobin), "Bilirubin".

Pojišťovna

 • Pojišťovna/Výkony/Zařazení výkonů - nově lze zadat mimo konkrétní diagnózy i skupinu diagnóz přípustných k výkonu zadáním se zatržítkem, např. I_ nebo A12_
 • Pojišťovna/Smlouvy/Účetní jednotky - nově lze hromadně změnit hodnotu bodu na tlačítko pro vybrané pojišťovny a období
 • Pojišťovna/Výkony/Omezení četností obsahuje nově sloupec VZP, který zobrazuje orientační hodnotu časového omezení daného výkonu

  Původ souboru je na portálu VZP. Jeví se však, že hodnoty časového omezení některých výkonů nejsou korektní. Proto je sloupec VZP deklarován jako orientační. Pro kontroly při pořizování výkonů a v dávkách se použije původní uživatelská hodnota.

 • Sdružené výkony mají nově řádkovou poznámku pro přepis do položky dokladu

Finance

 • Opravný doklad k jinému dokladu lze vystavit jen v zařízení kde byl doklad vystaven. Lze do opravného dokladu přidávat ze sortimentu položky.
 • U položek k vyučtování se kontroluje DPH oproti sortimentu. Pokud je rozdíl, doklad nejde vystavit. (Platí jen pro plátce DPH)
 • Finance/Akce - možnost zadat slevovou akci v procentech od určitého počtu kusů daného sortimentu, např. sleva 10% pokud 2 a více kusů
 • Finance/Sortiment a ceník nově indikují špatně zadanou časově překrývající se cenu (více platných cen v jedno období)
 • Možnost přepisu vystavených dokladů do dekursu lze nastavit v Konfigurace/Aplikace/Finance v sekci ostatní. Lze nastavit buď jen přepis hlavičky dokladu nebo i položek.
 • Sortiment a ceník - možnost editace ceny přímo v sortimentu

  Nově lze cenu a sazbu DPH editovat přímo v sortimentu s tím, že se upravená cena přenese do ceníku. V Konfigurace/Aplikace/Finance lze nastavit režim časové platnosti ceny s možnosatmi:

  * změnit původní cenu bez časové platnosti (výchozí pro neplátce DPH);

  * změnit původní cenu, pokud je jiný rok;

  * změnit původní cenu, pokud je jiný měsíc;

  * změnit původní cenu, pokud je jiný den (výchozí pro plátce DPH). Toto nastavení vede plnou historii změn cen.

Objednávkový kalendář

 • Plánovač - Přehled - nový filtr "Jen aktivní personál"

  Po zatržení filtru "Jen aktivní personál" se nebudou zobrazovat objednávky od již neaktivního personálu.

Konfigurace

 • Nové právo tisk v konfiguraci práv - lze např. odebrat možnost tisknout dekurs

,