News

Verze 3.9.0.0

Ambulance

 • ÚZIS Roční výkazy o činnosti poskytovatele ZS za rok 2016

 • Warfarinizace - přidán nový sloupec "mg" (výpočet mg Warfarinu dle zadaného počtu tablet v řádku)

Depozita

 • Sklad/hlavní formulář - možnost importu nové skladové položky bez nutnosti konfigurace

Pojišťovna

 • Náklady na léčbu - nová záložka nákladovost jednotlivých pacientů (body, léčiva, počet návštěv atp.)

 • Sdružené výkony (konfigurace Pojišťovna/Výkony) - možnost duplikace včetně položek

 • Nová verze knihovny AssecoPZP.dll pro komunikaci s Portálem ZP

Informační systém SmartMEDIX®

 • Status - nové nastavení v Konfigurace/Personál.

  Pokud žádný z uživatelů nemá nastavení "status", pak se systém chová, jako by měli všichni. V případě nastavení "status" se stavový řádek zobrazuje pouze vybraným uživatelům (typicky management, administrátor, finanční oddělení či recepce). Status zobrazuje informace o replikaci, zálohování a hlavně EET.

 • Konfigurace uživatelů - právo Export může zamezit kopírovat data (Ctrl+C v tabulkách například).

  Pokud nemá právo nikdo nastaven, mohou kopírovat všichni. Pokud má některý uživatel právo nastaveno, uživatelé bez práva kopírovat nemohou.

Finance

 • EET implementace elektronické evidence tržeb.

  V rámci druhé vlny program umožňuje 3 varianty:

  1) bez EET jako původně;

  2) Plný EET režim - veškeré tržby v hotovosti či kartou jsou odesílány;

  3) Hybridní režim kdy tržby ze základní činnosti nejsou odesílány na EET a rozšířené služby či doplňkový prodej jsou odesílány na EET.

  Bližší informace http://www.medax.cz/SmartMEDIX_EET.pdf (dokument je průběžbě aktualizován).

 • Opravné doklady - řadu dokladu nelze uživatelsky vybrat. Vychází se z konfigurace/řady.

  V Konfigurace/Řady je možno nastavit, která číselná řada se má použít při vystavení opravného dokladu - buď původní řada dokladu nebo řada opravných dokladů. Nastavení této věci je věcí managementu nebo účetního oddělení a není vhodné nechat uživatele do věci zasahovat.

Pojišťovna

 • Hodnota bodu na 3 desetinná místa - je možno zadat např. 1,043.

 • Přehled minulé návštěvy - přepracování možnosti filtrování a výrazné zrychlení přehledu.

  Lze definovat 4 základní filtry a řadu dalších (pojišťovna, věk, registrace, první ošetření). Mezi základní fitlry patří:

  1) dekurs v období;

  2) má výkon v období;

  3) nemá výkon v období;

  4) SMS odeslána.

  Lze takto sestavit filtr pro zjištění prevence: má výkon/dekurs v minulém období a nemá výkon v aktuálním období => nedostavil/a se na prevenci plus SMS odeslána/neodeslána.

Subjekty

 • Kartotéka/Seznamy - lze definovat adhoc pojmenované seznamy pacientů.

  Rozdíl oproti skupinám je v tom, že seznamy nemají časovou platnost a nemají vazbu na finance.

Ambulance

 • Recepty

  Parametr "Konfigurace - Aplikace - Ambulance - Recepty - Pro nesmluvní pojišťovny změnit úhradu na P" byl všem zákazníkům automaticky přenastaven na aktivní.

 • Nový posudek "Negativní revers"

 • Úpravy přehledu dispenzární péče - přidán filtr dle diagnózy ze záhlaví dispenzární skupiny

  - přidán filtr dle diagnózy ze záhlaví dispenzární skupiny

  - Četnost - přidána varianta "Četnost dle hlavní diagnózy"

  - Četnost - přidána varianta "Četnost pacientů dle hlavní diagnózy (ÚZIS)"

  - Četnost - do všech variant přidán sloupec "Celkem"

 • Úpravy přehledu předepsaného léčiva - přidán filtr dle ATC skupiny

 • Použita nová komponenta pro zobrazovní čárových grafů.

 • Audiogram, Slovní audiometrie - umožněno pořizovat naměřené hodnoty klikáním do grafu.

 • Nový posudek "Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení"

  (LNPSKCV v1.01)

 • Anamnéza - Trvalá medikace - nové tlačítko "Zaměnit lék"

Informační systém SmartMEDIX®

 • Zoomování tabulek

  pomocí CTRL + kolečko myši je možno zvětšit velikost písma v tabulkách

 • Externí programy - přidána podpora očního refraktometru (AR/ARK/Tonoref, Nidek Co., Ltd.)

 • Upraven import výsledků z externích programů.

  Nyní je možné při příjmu dat (např. z holteru) dále pracovat s programem.

 • Externí programy - přidána podpora PACS (ICZ)

Depozita

 • Skladová karta - přidán stav zlikvidováno spolu s datem likvidace

Finance

 • Přehled tržeb

Pojišťovna

 • K účetní jednotce lze nastavit oprávnění pro očkování.

  U zařízení s více IČP docházelo k vykazování očkovaní pod nesprávnou účetní jednotkou. Na základě nasrtavení program zamezí provedení očkování s účtováním tam, kde není povoleno.

Subjekty

 • Identifikace pacienta na záložce Poznámka je nová záložka Důchod/ZTP

  Je možno evidovat důchod, ZTP a stupeň závislosti.

Nástroje

 • Aktualizace vzdálené pomoci (TeamViewer) na verzi 12


,