News

Verze 3.11.1.32

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • NRAR

  Export NRAR závěru již ukládá formálně správné XML dávky, kontrola na obsahové chyby dle kontrolních kódu implementujeme.

  V Konfigurace/Zařízení je nutné u zařízení doplnit všechny požadované údaje pro modul IVF.

 • Drobné úpravy

  - z Punkce dárkyně lze přecházet na případy příjemkyň (pokud dárkyně vidíte)

  - z Fertilizace příjemkyně lze přecházet přímo na případ dárkyně (pokud dárkyně vidíte)

  - přesun transferovaných embryí teď podává více hlášení, aby bylo možné vyladit, proč někdy nelze embryo přesunout

  - oprava tisku kontrolního úkonu nad scanovaným formulářem

  - výběr lékaře v Inseminaci se váže již pouze na uživatelskou roli IVF lékař

  - případy dárkyň jsou bez možnosti vidět dárkyně velmi omezeny a všechny tisky se vážou na jiné sestavy než v případě viditelné dárkyně

  - v Punkci dárkyně lze vidět obdarované příjemkyně

  - v Punkci je vidět i kompletní historie oocytů v případech, kdy se oocyt vyskytne dvakrát v kultivační misce (typicky Dárkyně > Příjemkyně > Kryo > Rozmraz > Vývoj > Transfer

  - opraveno zobrazení historie dárkyně

  - zrychleno otevírání případů z Universálního přehledu

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - nové sloupce Tabulka - ID, pro počítání zádání v souhrnech

  - možnost editovat vlastnostni vložených sloupců přes formulář

  - možnost definovat formát výstupních dat

  - možnost měnit výpis datumových sloupců v souhrnech

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - zvýšen uživatelský komfort u výběru sloupců

  - přidána možnost převzít definici sloupce z jiného přehledu během definice současného

  - opraveno vykreslování odchylek od průměru

 • Drobné úpravy

  Punkce - u oocytů dárkyně jsou přímo zobrazeny příjemkyně oocytů (v závislosti na právo VidětDárkyně přihlášeného uživatele)

  Punkce - informace a stavy oocytů lze upravovat či zobrazovat dvojitým kliknutím myší

  Fertilizace - sekce v oocytech zobrazují počty

  Fertilizace - je možné rozpojovat přidělené oocyty od dárkyň

  Fertilizace - označení názvu skupiny se již nezapočítává do počtu označených řádků

  Vývoj - barevnou ikonkou se značí, zda oocyt nebo spermie byli v kryoskladu před vytvořením embrya (embryo je z rozmraženého materiálu)

  Kryo - oprava vymazání slámky

  Úpravy v importu historických dat

  Embryo - Biopsie - upravena logika pro automatické uložení nového záznamu i bez úpravy

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - možnost tvořit souhrny

  - Změněn sloupec Případ - IVF Typ případu tak, aby jej bylo možné používat v souhrnech (nově ale nereflektuje kombinované případy a vrací jen jeden výsledek v pořadí Dárkyně, Příjemkyně a Vlastní IVF)

  - Opraven sloupec Gravidita - gravidní tak, aby vracel výsledek ANO, NE a NIC, pokud nebyl výsledek zadán.

  - Dodán sloupec Gravidita - gravidita zadána, který obsahuje logiku původního sloupce Gravidita - gravidní - tedy zda byla gravidita zadána, či nikoli

 • Drobné úpravy

  - denní přehled punkce nereflektoval přidělení dosud zamražených oocytů

  - tisk výsledků ultrazvuků do tisku Cykly - Zpráva

  - opraveno zobrazení piktogramů pro kódy zapsané v jiné velikosti písmen (2pn - 2PN)

  - úpravy v importu historických dat

  - oocyty (a embrya) se i v kryoprotokolu nově řídí pravidly pro odlišení zamraženého embrya a oocytu (tedy čas vzniku)

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - nové sloupce: věk a věk v době případu, pořadí cyklu pacientky, transfer - provedení, seznam kryo slámek

  - nová tabulka Kultivace - souhrn základních informací o provedené kultivaci

  - barevné rozlišení použitých sloupců a opravy funkcí

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - přidána možnost tvořit uživatelské funkce nad výsledky staženými z databáze

  - přidáno pole Gravidita - gravidní jako test na jednu z možností: Biochemická, FHB a Klinická.

  - přidáno filtrování na Ano/Ne sloupcích

  - filtr jednotlivých sloupců se přenáší mezi přehledy i zavření formuláře

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - možnost vybírat uložené přehledy přes tlačítkový seznam

  - možnost schovat sloupce - užitečné pro filtrování a schování za sloupec bez zobrazení jeho dat

  - rozšíření funkcí pro přenos uložených přehledů (uložení do souboru)

  - úprava zobrazení rozdílů od průměrů

  - úprava zobrazení sloupců

  - nové pole Případ - aktivní pro možnost načítat právě dnes aktivní případy

 • Denní přehled punkce

  - opravy zobrazení oocytů v punkci

  - možnost spárovat i zamražený oocyt

  - u příjemkyň se zobrazují všechny převzaté oocyty

  - ve fertilizaci je možné spárovat volně darované oocyty (volně darované jsou ty, které se přenášejí jen na základě propojení dárkyň)

 • Drobné úpravy

  - Inseminace rozšířena o údaje Sestra a Svědek, včetně úpravy tiskové sestavy Závěrečná zpráva pro Inseminaci

  - Oprava načítání položek v závěru

  - Zrychleno otevírání případu, obzvlášť vhodné ve spojení s Universální přehled, který umožňuje otevírat přímo karty IVF případu

  - Oprava závěrečných tisků při tisku spermiogramů

Ambulance

 • Přítomný stav - nové tlačítko "ABI" - Výpočet kotníkového indexu (ABI = Ankle Brachial Index)

 • Percentily-nové tlačítko "Růstový potenciál"-Předpověď tělesné výšky v dospělosti podle výšky rodičů

Informační systém SmartMEDIX®

 • Synchronizace s Google kalendářem - oprava přenosu smazaných a obnovených událostí.

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - zobrazení ve stromové stuktuře se statistikou (Počet zadání, Suma, Průměr, Nejmenší a Největší hodnota)

  - možnost aktivovat jako zdroj pacienta

  - dvojklik (enter) nad buňkou otevírá příslušnou datovou oblast

  - možnost přejmenovat si libovolný sloupec v rámci přehledu

  - opraveno vyhledávání v seznamu sloupců

  - po otevření je zobrazen poslední přehled

  - možnost vytvářet seznamy pacientů

  - úpravy uložených přehledů se řídí přístupovými právy

  - ve statistice je možné zvýraznit rozdíl od průměru (volba je na Panelu)

 • Experimentální universální přehled

  - možnost aktivovat filtrování na vybraných sloupcích

  - možnost aktivovat kontrolu vyplnění (NOT NULL) na vybraných sloupcích

  - přidán výpočet mediánu

  - statistiku lze nyní lépe kontrolovat (lze určit řádky pro její výpočet) a prohlížet (je neustále vidět)

 • Drobné úpravy

  - přehled cyklů - sloupec # přejmenován na ČísloCyklu

  - případ - možnost řadit za datum

  - zarovnání výběrníků tak, aby text vždy začínal ve výběrníku

  - poznámka v registru dárkyň

  - upraven import historických dat

  - navrácení zámrazu obnoví stav embrya na zamraženo

  - změna podbarvení NRAR údajů v cyklu

  - v transferu je správně vyhodnoceno rozmrazené embryo a lze jej přímo transferovat

  - z vývoje je možné embrya i vyřazovat

 • Kontrola na nový případ

  Přes menu Konfigurace - Aplikace - Asistovaná reprodukce - Případ lze aktivovat kontrolu před vytvořením nového případu.

  Kontrola je pouze informativní a nový případ lze založit i bez narovnání starých případů.

  Do kontroly jsou zařazeny: zapsání gravidity u starých transferů nebo inseminací, ukončení cyklů zadáním dosaženého cíle a ukončení případů.

Pojišťovna

 • Oprava přebírání diagnóz ze sdružených výkonů či specializovaných vyšetření.

 • Těhotenské balíčky - indikace naplnění textem "balíček naplněn (3)".

 • Úplné diagnózy - nová kontrola při uzavírání dokladu na neúplné dg. převzatých z minulých období.

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Experimentální universální přehled

  - rozšířen o sloupec: Punkce - počet příjemkyň

  - zavedena možnost vkládat další vlastní pole z vybraných tabulek

Ambulance

 • Recept - aktualizace Rozhraní IS eRecept na verzi 201704A update3 - 1.1.0.Final

 • Nový poukaz "Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství" (ČSSZ 89 626 7)

 • Volba "Ambulance-Přehledy-eDokumenty" byla přesunuta do volby "Nástroje-Přehledy-eDokumenty"

  Volba "Ambulance-Přehledy-eDokumenty" byla přesunuta do do volby "Nástroje-Přehledy-eDokumenty", do záložky "Záznamy".

  Původní umístění volby "Ambulance-Přehledy-eDokumenty" bylo zrušeno.

 • eRecept-nové pole pro zadání čísla žádanky přidělené zdrav.poj. při jejím schválení revizním lékařem

 • Warfarinizace - úpravy:

  - Nové sloupce "APTT" a "APTT datum", ve výchozím stavu jsou sloupce skryté. Do nové položky se tyto údaje automaticky naplní z laboratoře.

  - Nové tlačítko "01443" - vykáže výkon 01443. Tlačítko je "přepínač" - další kliknutí odstraní vykázaný výkon z ambulantního dokladu.

 • Dekurs - možnost sbalit / rozbalit jednotlivé dekursy v historii dvojklikem myší

 • Percentily - zobrazení podrobného popisku nad vybranou hodnotou v grafu pacienta a nad perc.křivkami

Konfigurace

 • Konfigurace / Zařízení - pracoviště: personál lze zrychleně přiřazovat z pracovního panelu vpravo

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Nový experimentální universální přehled

  Experimentální universální přehled naleznete přes menu IVF - Přehledy.

  Jde o verzi určenou pro testování takového přístupu.

 • Registr dádrců dostal záložky dělící dárce mezi Aktivní, Potencionální a Vyřazené.

 • Import dat

  - přes nastavení je možné aktivovat agresivní návrat importovaných dat

 • Párování příjemkyň

  - v nápovědě se zobrazuje i historie dárkyň příjemkyně

Laboratorní výsledky

 • Laboratorní výsledky pacienta - úprava vykreslování grafu

  Hodnoty se budou kreslit podrobně dle data a času (původně se hodnoty seskupovaly/kreslily jen za datum).

Pojišťovna

 • Program vyžaduje zadávání diagnóz v plném tvaru na nejvyšší počet míst dané dg.

  VZP od 1.9.2017 vyžaduje dg. v plném tvaru. Neuvedení správné dg. může mít za následek vrácení dokladu či dávky.

 • Vyžádaná péče - předvyplnění data vyžádání na konfiguraci

  Na panelu dokladu lze nastavit, zda se má převyplnit dnešní datum jako datum vyžádání.

 • Infopanel pojišťovny - zobrazeno datum posledního výkonu

 • Možnost zadat účetní jednotku pro specifický druh dokladu

  V konfiguraci účetních jednotek lze nastavit, jakou účetní jednotku (IČP) použít pro specifický druh dokladu. Například běžně lékař účtuje na ambulantním dokladu, pro vyžádanou péči nebo foniatrický poukaz je však automaticky potřeba použít jiné vlastní IČP.

 • Pojišťovna / Výkony - Sdružené - pomocí tlačítka na panelu lze importovat z Excelu

Subjekty

 • Závodní péče - možnost definice vlastních rizikových skupin.

 • Čekárna - přidáno pole zůstatek účtu jako informaci pro sestru či recepci při odchodu pacienta

  Pokud není nastaveno "Skrýt odbavené", je účelné vidět v seznamu pacientů čekárny zůstatsky účtu pro vystavení dokladu při odchodu pacienta.

Ambulance

 • Hlavička dekursu (v historii) doplněna o součet bodů a plateb za daný den

 • Infopanel - Ambulance - nový panel "Recepty" (ve výchozím stavu je skrytý)

Informační systém SmartMEDIX®

 • Nový font Segoe - kontrastní čitelné zobrazení

Konfigurace

 • Vzorový profil pracovníka na pracovišti

  Při přiřazení nového pracovníka na pracoviště se automaticky nakopíruje tento vzorový profil pracovníkovi.

Pojišťovna

 • Indikace "Pacient nemá zdravotní pojištění" v kartě pokud je uživatel přihlášen pod IČP

 • Denní souhrn zobrazení seznamu řádkových diagnóz s možností filtrování

 • Pojišťovna/Přehledy/Výkony rozšíření záložky souhrn

  1) souhrn doplněn o souhrn za pracoviště a účetní jednotky

  2) identifikátor rozdělen na dvě pole, např. u pacienta jméno a číslo pojištěnce

 • Vyúčtování dávek - Export - Automat - možnost faktury (ve formátu PDF) odeslat e-mailem

 • Limit v infopanelu pojišťovny - zobrazení nákladů na léčbu ve vztahu k referenčnímu období.

  Pro zobrazení limitu je nutno nadefinovat segment péče z jednoho či více IČP, za které má být limit sledován (klik na Limit v infopanelu). Pro jednotlivé roky a pojišťovny lze zadat/vyčíslit limit péče ve vztahu k aktuálnímu období.

 • Náklady na péči - lze nastavit sloupce, které tvoří celkový součet (napr. pouze výkony a ZUM/ZULP).

Subjekty

 • Identifikace/Akce... lze sloučit všechny výskyty čísla pojištěnce na aktuální záznam pacienta

 • eDokumenty- nové tlačítko "Uložit" pro hromadné ukládání (export) eDokumentů z repozitoře do souborů


,