News

Verze 4.2.3.028.02.2019

Ambulance

 • Dekurs - v pravém bočním panelu je nové zatržítko "Zobrazit texty horních tlačítek" (ve výchozím stavu aktivní)

  Zatržítko "Zobrazit texty horních tlačítek" dává možnost na velmi úzkých monitorech (např. monitor na výšku) zobrazit všechna tlačítka (s textem by se všechna tlačítka nevešla).

 • Neschopenka - Potvrzení o trvání DPN - nová tisková sestava "Potvrzení o trvání DPN nebo karantény (2x A5 na jednu A4 vedle sebe)"

  Vytiskne stranu 1 a stranu 2 (ve formátu A5) vedle sebe na jednu stranu A4.

 • Přehled výdejů z lékáren - nová záložka "Přehled položky" (zobrazí výdeje po lékových položkách v jedné tabulce)
 • ÚZIS Roční výkazy o činnosti poskytovatele ZS za rok 2018

  Pro rok 2018 byly zrušeny výkazy A (MZ) 1-01 pro tyto obory:

  - A004 diabetologie

  - A010 alergologie a klinická imunologie

  - A030 oftalmologie

  - A032 dermatovenerologie

  - A040 praktický lékař pro dospělé

 • Percentily - uživatel má možnost si v bočním panelu nastavil záložky (grafy), které chce skrýt nebo naopak zobrazit
 • eNeschopenka - nová tisková sestava "eNes: II. díl část A + B, III. díl - Průkaz PN a hlášení zaměstnavatele (duplex)"

  Sestava je ve formátu A4, na první straně je nahoře zobrazen II. díl část A. a pod ním je zobrazen III. díl, na druhé straně je nahoře je zobrazen II. díl část B.

Pojišťovna

 • Zprávy portálu - přidáno nové tlačítko "Smazat z programu", které smaže aktuální nebo označené zprávy z programu SmartMEDIX (na Portále ZP zprávy ponechá)

Subjekty

 • Kartotéka - pokud je pacient vyhledáván dle RČ/čísla pojištěnce a v kartotéce není, avšak je v archivu, program upozorní a nabídne otevření karty

Ambulance

 • Přehled výdejů v lékárnách - nový sloupec "LékyNaReceptu", zobrazí seznam názvů léků na receptu patřící k danému výdeji v lékárně
 • Přehled práce neschopných - nová tisková sestava "Přehled práce neschopných (bez dgn)"
 • Přítomný stav - nové tlačítko "Cockroft-Gault", které spočítá odhad clearance kreatininu dle Cockrofta a Gaulta.

Pojišťovna

 • VZP ČR opět zprovoznila již zrušenou B2B úlohu „Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci“, takže jsme funkci „Stav pojištění“ navrátili do původní podoby.

Obrazová dokumentace

 • Nová verze SmartMEDIX Foto pro Android i iOS

,